ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Wednesday, April 04, 2007

Σύγκριση Τιμών Βιολογικών Προϊόντων, Μάρτιος

Thursday, October 19, 2006

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα των αγορών σε Αττική, θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα.
Ελάτε να γνωρίσετε εμάς και τα προϊόντα μας.


http://www.agrotravel.gr/agro//site/stdpages/serve_file/biologikesagores.xls?objpath=/Documents/Agrotravel/products/biologikesagores/drfile.2006-09-26.1351542652

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ για τις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών

Μετά από αίτημα των σωματείων βιοκαλλιεργητών ΣΥΒΙΛΑΑ, ΕΑΒΒΕ, ΔΗΜΗΤΡΑ και ΣΥΒΙΛΑΚ, για τη σύνταξη Εθνικού Προτύπου για τις αγορές των βιοκαλλιεργητών, ο ΕΛΟΤ συνέστησε ομάδα έργου όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των Σωματείων Βιοκαλλιεργητών, των καταναλωτών, εμπειρογνώμονες της επιστημονικής κοινότητας με αντικείμενο τη βιολογική γεωργία και τα τρόφιμα, και του ΕΛΟΤ.

Στις συνεδρίες της ομάδας συντάχθηκε το σχέδιο Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές αγροτών βιοκαλλιεργητών - Απαιτήσεις λειτουργίας», το οποίο ο ΕΛΟΤ υποβάλλει σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2006.

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες στις αγορές, το φορέα λειτουργίας, τα προϊόντα και τη διάθεσή τους και παρέχει πληροφόρηση για την επικοινωνία δεδομένων των αγορών, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και πρακτικές, τα σχήματα δειγματοληψίας για τον έλεγχο και την ασφάλεια των προϊόντων.

Στόχος είναι, το πρότυπο ΕΛΟΤ να συμβάλλει στην καθιέρωση του νέου θεσμικού πλαισίου για τις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών, να διευκολύνει την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας και να αποτελέσει ένα κοινώς αποδεκτό κώδικα ορθής πρακτικής για την ανάπτυξη και λειτουργία πρότυπων αγορών αγροτών βιοκαλλιεργητών στην Ελλάδα.

Το σχέδιο αυτό του ΕΛΟΤ ξεκίνησε με την πρωτοβουλία των βιοκαλλιεργητών για την αποδοχή ενός «κώδικα δεοντολογίας» που θα δημιουργεί εμπιστοσύνη σχετικά με την προέλευση και τις συνθήκες παραγωγής των βιολογικών προϊόντων, θα διασφαλίζει τις απαιτήσεις των καταναλωτών, των αρμοδίων αρχών και θα ενισχύει τις προσπάθειες ανάπτυξης μίας ανταγωνιστικής βιολογικής γεωργίας, και των αγορών αγροτών βιοκαλλιεργητών στην Ελλάδα.
Το σχέδιο του Προτύπου μπορείτε να βρείτε στο link:
http://www.elot.gr/announcement/ELOT%201428_dim_krisi.pdf

Wednesday, October 18, 2006

test